Monday, April 25, 2011

ഇഷ്ടമില്ലെന്നു പറയില്ലോരിക്കലും.....

നിനക്ക് മുല്ലപ്പു...നിറമുണ്ടോ ... അതോ ഇരുട്ടിന്‍ കറുപ്പോ  
അറിയില്ലെനിക്ക്‌ ........
നിന്റെ കണ്ണുകളില്‍ പ്രകാശമുണ്ടോ..അതോ അണയാന്‍ പോകുന്ന 
മെഴുകുതിരി തന്‍ പ്രകാശമോ 
അറിയില്ലെനിക്ക്‌ ...............
നിന്റെ മൊഴികള്‍ക്കു പ്രണയത്തിന്‍ മധുരമുണ്ടോ 
അതോ നിര്‍ വികാരത്തിന്‍ കുമിളകളോ
അറിയില്ലെനിക്ക്‌ ..............
എങ്കിലും 
എന്‍ മിഴിയടച്ചാല്‍ 
നിന്‍ മൊഴികളും 
നിന്‍ രൂപവും മാത്രം 
അറിയില്ലെനിക്ക്‌ .............
അറിയാതെ എന്‍ ഹൃദയം മന്ത്രിച്ചിടുന്നു ......
"ഇഷ്ടമില്ലെന്നു പറയില്ലോരിക്കലും"
 ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയതോരിക്കലും "

No comments:

Post a Comment